De VISIE van onze school

 
 • Het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen.
 • Het vermijden van uitsluiting.
 • Alle kinderen kunnen voordeel halen uit het onderwijs.
 • Iedereen kan een maximale leerwinst verwerven.
 • Zorgbrede aanpak gebaseerd op de principes van het handelingsgericht werken.
 • Rekening houden met diversiteit inzake socio-culturele, etnische of socio-economische achtergronden, talenten, leerstijlen.
 • Hanteren van  handelingsplannen m.b.t.  preventie en remediëring bij leerlingen waar leerachterstanden of socio-emotionele problemen zijn vastgesteld.
 • Actief betrekken van ouders bij probleemanalyse en ondersteuning van de leerling.
 • Voeren van een nascholingsbeleid in kader van preventie, vaststelling en remediëring van leerachterstand.
 • Hanteren van flexibele klasorganisatie.
 • Hanteren van een online zorgmap.
 • Positief aanwenden van de heterogeniteit binnen de leerlingengroep d.m.v. coöperatief leren.
 • Het organiseren van een brede opvang d.w.z. het aanbieden van kwaliteitsvolle activiteiten tijdens de opvang.