SCHOOL INFORMATIE

Onze School...
 
 
INFO: 
 
 
 Voor het eerst naar school? --> Klasse_startersboekje.pdf
 
 
Wij zijn een school van het Gemeenschapsonderwijs en buiten ons hoofdgebouw in de Bronstraat hebben we nog 2 andere vestigingen. In de Bronstraat zijn er zowel klassen voor de kleuters als voor het lager onderwijs. In de wijkschool Besme zijn er enkel kleuterklassen. En in de Besme heb je de kleuterschool (wijkafdeling) en ook het kinderdagverblijf, het Peperkoekenhuisje.

Ons team begint bij onze leerkrachten, het SES -en ZORG team, een onderhoudsteam (klusjesmannen, kuisvrouwen, kok, buschauffeur) en natuurlijk de mensen die op het secretariaat werken. Deze grote groep mensen wordt ondersteund en gecoördineerd door de directie.
Natuurlijk werken wij ook samen met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), met VBB OCB (Voorrangsbeleid Brussel), SOW (Schoolopbouwwerk), maar ook kleinere organisaties of verenigingen als vzw bon (Nederlandse taal), …
 
Van kleuter naar lager onderwijs, het basisonderwijs...
 
Het basisonderwijs omvat zowel een kleuter als een lagere afdeling. In onze kleuterschool zijn kinderen vanaf 2,5 jaar welkom. Er zijn 7 instapmomenten, dit zijn 7 data - telkens na de schoolvakanties - waarop uw peuter zijn intrede mag doen in de peuterklas. We vragen wel dat uw peuter zindelijk is bij aanvang van de school. U kan ook steeds vooraf een kijkje komen nemen in onze klassen.
 
Wij trachten een educatieve rode draad te trekken, startend bij de peuterklas en verder opgebouwd naar het 6de leerjaar. Een groeiende lijn van informatie, kennis, kunde, creativiteit, orde en respect. Daarom is het belangrijk uw kind vanaf jonge leeftijd regelmatig naar school te brengen. Eens in het 6de leerjaar staat u en uw kind voor de keuze om een nieuwe school, een nieuwe richting en de start van een nieuwe toekomst uit te kiezen. De school samen met het CLB helpen hierbij. We tonen de mogelijke kansen en bekijken dit voor elk kind individueel.
 
Schoolraad...
 
Ook onze school heeft een schoolraad. Deze is samengesteld uit verkozen afgevaardigden van ouders, verkozen leerkrachten en gecoöpteerde afgevaardigden van de lokale gemeenschap. Een schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld. De directie wordt op de vergaderingen uitgenodigd en de werking is in een huishoudelijk reglement vastgelegd. De Schoolraad kan informatie inwinnen bij het schoolbestuur en de directie, verleent hen adviezen en treedt met hen in overleg aangaande tal van materies.
(bv. schoolreglement, bijdrageregeling, schoolwerkplan, infrastructuurwerken, veiligheidsbeleid, …)
 
Wist u datjes...
 
--> Onze school heeft een gezondheidsbeleid en biedt uw kind de mogelijkheid om een warme maaltijd te bestellen aan minimumprijs. De gezondheid van uw kind is voor ons een belangrijk punt, zo brengen we elke dag fruit mee en drinken we 's middags van ons flesje water. De kinderen brengen geen snoep of chips mee, liefst ook koeken zonder al te veel chocolade. We zouden u ook willen vragen om uw kind een brooddoos mee te geven, zo werken we samen beetje bij beetje aan een beter milieu.

- Dus om 10u eten we een stukje fruit.
- Om 12u een warme maaltijd OF boterhammen met/zonder een tas soep.
- Rond 15u eten we een koekje.
- We brengen een flesje water mee.

--> Voor en na de schooluren voorzien we voor uw kind(eren) opvang. ’s Morgens openen onze deuren om 7u30, ’s avonds sluiten de deuren om 18u00. De kinderen van de lagere school hebben de mogelijkheid om onder begeleiding van twee leerkrachten hun huiswerk te maken. Kosten van de opvang krijgt u via een maandelijks factuur.
 
 START SCHOOLDAG Voor 08u45                                                      
De schoolpoort sluit om 8u45!
 EINDE SCHOOLDAG 15u25
Op woensdag einde kleuteronderwijs: 12u30 
Op woensdag einde lager onderwijs: 12u30
 
Indien u nog vragen heeft, kan u steeds de directie of de webmaster contacteren. Contactgegevens vindt u op de pagina ‘Contact’.
 
Alvast bedankt aan de ouders voor hun vertrouwen. Ook een dankwoord naar ons schoolteam dat elke dag paraat staat!
 

U kan ons SCHOOLREGLEMENT bekijken door op onderstaande link te klikken. Wenst u een geprinte versie, dan kan u dit aanvragen via de pagina 'contact' of vraag ernaar bij de directie:

https://schoolreglement.g-o.be/r/8_75-2/?year=2023