Onze school en zijn BREDE OPVANG


Onze school biedt kwaliteitsvolle opvang door deze te laten aansluiten bij het pedagogische concept, het taalbeleid en het ouderbeleid van de school, met oog voor brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Tevens beschikt de school over een opvoedteam dat voortdurend verder geprofessionaliseerd wordt. Zo proberen zij steeds in te spelen op de noden en interesses van alle kinderen.

Tijdens de opvang wordt er ook gewerkt met tal van externe partners in functie van het verbreden van ontwikkelingskansen. Zo is er sinds februari 2011 een Brede school (De Waaier) opgericht die mee bijdraagt tot het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen. Brede school ‘De Waaier’ biedt verschillende activiteiten waarin het accent gelegd wordt op het stimuleren van het Nederlands als vrijetijdstaal. Onze school is een belangrijke partner in dit project.

Er wordt ook samengewerkt met oa 'De Pianofabriek' die allerlei activiteiten aanbiedt. Bij het organiseren van activiteiten tijdens de opvang, wordt er - door het personeel van de opvang - rekening gehouden met de thema's die leven in de klassen van de kinderen. 

 
Enkele sfeerfoto's van de ochtend -en woensdagnamiddagopvang.
 
 
    
 
 
      
 
 
                            

Bij goed weer kan er op de speelplaats gefietst worden (step, kleine fiets, ligfietsen, alleen op een fiets of op een fiets met zitplaatsen)
Er is ook ander glijd - en klimmateriaal aanwezig bij droog weer.
Bij slecht weer kan er naast de gewone zaalactiviteiten ook een film bekeken worden.