Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs: DE BRON

We zijn een school waar zowel baby's, peuters, kleuters als leerlingen tot 12jaar welkom zijn.
 
________________________________________________

WELKOM

BS GO! De Bron bestaat +60 JAAR !

De Bron...een basisschool met een multicultureel karakter
waar diversiteit aan de BRON van het leren ligt
en elk kind de kans krijgt
om zijn talenten te ontwikkelen op eigen niveau en tempo.
 
 ------------------------------------------------------

 UPDATE:
 
 
 * LAST- MINUTE NIEUWS is steeds hier te vinden en op onze SMARTSCHOOL!  

 

UPDATE - 13/03/2020 - 13u00

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we vangen de leerlingen op van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. We kunnen deze opvang voorzien zolang we beschikken over voldoende personeel die de veiligheid van de kinderen kan garanderen.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...

Er zullen geen schoolmaaltijden voorzien worden.

Deze maatregelen gaan in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze uitzonderlijke periode zijn afwezigheden gerechtvaardigd. Dit betekend dat een doktersattest  NIET nodig is.

 

Voor alle afwezige leerlingen stimuleren we het leren vanop afstand.

 

Uw kind nam vandaag al zijn/haar handboeken en werkschriften mee naar huis.

Voor de leerlingen van het 4deleerjaar die op GWP zijn, zal er nog een afspraak gemaakt worden ivm het ophalen van de handboeken, enz.,  op maandag 16-03-2020. (Zie de komende uren/dagen de richtlijnen op smartschool. )

 

We bieden onze leerlingen vanaf maandag dan ook de mogelijkheid, om de basisleerstof thuis, zelfstandig te verwerken en via de klas- of schoolwebsite/digitale platformen , nl  SMARTSCHOOL :

 ( https://debron-sgr8.smartschool.be ) op de hoogte te blijven van de opdrachten/taken.

 

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

 

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

 

U ontvangt later op de dag nog bijkomende schooleigen afspraken.

Wij danken u alvast voor uw begrip voor deze maatregelen gezien de uitzonderlijke omstandigheden. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

 

Meer informatie?

·        CLB contacteren via info@clbbrussel.be of telefonisch via 02 479 25 05

·        Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

·        Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

·        Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 

Met vriendelijke groeten,

Séverine Persoons

Directeur

 
 
 
 
 * CLB MEDEDELING:

Beste ouders , 

Hieronder vinden jullie een bericht van het CLB : 

Ben je  leerling van een school die ons CLB begeleidt? Wens je meer informatie  of wens je op  de hoogte gehouden te worden van wat er rond en in je  CLB gebeurt ? Dan kan je vanaf nu terecht op onze Facebook pagina voor meer informatie over onze diensten. Hierop delen wij regelmatig interessante artikels voor leerlingen, ouders en leerkrachten die betrekking hebben op de 4 domeinen (Leren & Studeren – Onderwijsloopbaan – Psychosociaal functioneren – Preventieve Gezondheidszorg).van de leerlingenbegeleiding.  Via deze link kom je terecht op onze pagina: https://www.facebook.com/pages/category/Education/GO-CLB-Brussel-2209522519290309/

Met vriendelijke groeten, 

Séverine Persoons, 

Directeur
 
 
 
** NIEUWE UURREGELING VOOR DE KLEUTERSCHOOL: op woensdag is de school gedaan, samen met het lager onderwijs om 12u30 !
*** Vanaf september 2019 zal onze Facebookpagina worden afgesloten nav de GDPR (privacywetgeving) en verloopt het contact (brieven, foto's) via een smartschool - account voor de ouders. Meer info kan u steeds op school krijgen!
 
 
 * Infobrochure GO DeBron.docx
 * Ons SCHOOLREGLEMENT in een nieuw kleedje: http://schoolreglement.g-o.be/r/8_75-2/?year=2019
 * Voor het eerst naar school, de eerste schooldag?! Hier wat info en tips: Klasse_startersboekje.pdf